İngilizce kategorisinde (2k puan) tarafından soruldu

2 Cevaplar

(340 puan) tarafından cevaplandı
 
En İyi Cevap

Merhaba,

Simple Present Tense ifadesini adım adım açıklayalım:

A. Simple Present Tense nedir?

- Simple Present Tense geniş zamandır.

Yani, sürekli yaptığımız işlerdir.

Örnek: I always swim. (Ay oveyz svim)

Ben hep yüzerim.

B. Simple Present Tense durumunda fiiller nasıldır?

- Eğer öznelerimiz I, you, we, they öznelerinden birisi ise

ÖZNE + FİİL.

Örnek: I walk. (ay vook)

Ben yürürüm.

You walk. (yu vook)

Sen yürürsün./ Siz yürürsünüz.

They walk. (dey vook)

Onlar yürürler.

- Eğer öznelerimiz she, he, it öznelerinden birisi ise

ÖZNE + FİİL + S şeklindedir.

Örnek: She walks. (şi vooks)

O yürür (kadın).

He walks. (hi vooks.)

O yürür. (erkek)

It walks. (it vooks)

C. Simple Present Tense'te "olmak" fiili nasıldır?

Şu şekildedir:

- I am

- You are

- They are

- We are

- She is

- He is

- It is

Bunlar isim cümlelerinde kullanılır: Örneğin, ben bir işçiyim.

I am a worker. (ay em e vörkır.)

Olumsuz

D. Simple Past Tense'te fiiller nasıl olumsuz yapılır?

- I, you, we, they öznelerinden sonra DO NOT gelir. Bunu don't olarak kısaltabilirsiniz.

Örnek: I don't walk. (ay dont vook.)--Ben yürümem. 

You don't walk. (yu dont vook)

They don't walk. (dey dont vook)

We don't walk. (vi dont vook)

He, she, it öznelerinden sonra DOES NOT gelir. Bunu doesn't olarak kısaltabilirsiniz.

She doesn't swim.-- (şi dazınt svim.) -- O yüzmez. (kadın)

He doesn't swim.-- (hi dazınt svim.) -- O yüzmez. (erkek)

E. Olmak fiili için ise am/is/are ifadelerinden sonra "not" gelir.

Örnek:

- I am not a student. (ay em nat a studınt.)-- ben bir öğrenci değilim.

- You are not a student. (yu are nat e studınt.) siz/ sen bir öğrenci değilsiniz/ değilsin.

- They are not students. (dey are not students)-- onlar öğrenciler değiller.

- We are not students. (vi are nat students.)-- biz öğrenci değiliz.

- She is not a student. (şi iz nat e studınt.)-- o öğrenci değil. (kadın)

- He is not a student. (şi iz nat e studınt.)-- o öğrenci değil. (erkek)

- It is not a student. (it iz nat e studınt.)-- o öğrenci değil. (cansız/ bitki/ hayvan)

(660 puan) tarafından cevaplandı
Simple present tense geniş zaman demektir; her zamanda yapılan ve yapılmaya devam eden eylemlerin tümüdür.

Örnek verecek olursak, Ben her zaman kitap okurum.

İlgili sorular

2 cevap
1 cevap
İngilizce kategorisinde undisputed (2k puan) tarafından soruldu
2 cevap
İngilizce kategorisinde kertenkele (500 puan) tarafından soruldu
0 cevap
İngilizce kategorisinde tweety (10.5k puan) tarafından soruldu
0 cevap
İngilizce kategorisinde tweety (10.5k puan) tarafından soruldu
...