Edebiyat kategorisinde (8k puan) tarafından soruldu

1 cevap

(7.2k puan) tarafından cevaplandı
Divan şiirinde din ve devlet büyüklerini övmek ya da yermek için yazılan şiirlere kaside denir. Genellikle en az 33 en çok 99 beyitten oluşur.

Gazelde olduğu gibi ilk beyi te matla,son beyite makta,şairin mahlasının geçtiği beyite taç beyit denir.

İlk beyitteki mısralar kendi arasında,diğer beyitteki mısraların birincisi serbest,ikincisi ise birinci beyitle uyaklıdır.(aa-ba-ca...)

Aruz ölçüsünün değişik kalıplarıyla yazılırlar.

İlgili sorular

1 cevap
1 cevap
1 cevap
1 cevap
...