1 görüntülenme
Fen Teknoloji kategorisinde (14.1k puan) tarafından soruldu

1 cevap

(26.5k puan) tarafından cevaplandı

Merhabalar

Buhar Basıncı

 •  Kapalı bir kaptaki sabit sıcaklıkta bir miktar sıvı var olduğunu düşünelim.
 •  Sıvı moleküllerinin her birinin enerjisi aynı değildir. Farklılık gösterir.
 • Çünkü sıvı molekülerlide gaz molekülleri gibi her yana doğru gelişi güzel hareket ederler. 
 • Bu hareketler sonucu , bazı moleküllerin hızı ve kinetik enerjisi artarken , bazılarınınki azalır.
 • Moleküler arası çekim kuvvetleri zayıf olan sıvıların, buhar basınçları yüksektir
 • Bir sıvının buhar basıncı denge basıncı olduğundan sıvının miktarına bağlı değildir.
 • Bir sıvını buhar basıncı sadece sıcaklığa bağlıdır.
 • Her sıvının her sıcaklıkta dengede olduğu bir buharı vardır. Buna göre kaptaki basınç sıvının bu sıcaklıktaki buhar basıncı ile havanın basıncının toplamına eşittir.
 • Bir sıvının hangi basınç ve sıcaklık değerinde hangi halde olduğunu gösteren diyaframlara 3 lü diyafram veya faz diyaframı denir.

 

Su 1. bölgede katı 2. bölgede sıvı 3. bölgede ise buhar halindedir. Bu duruma üç nokta adı verilir. 

 • 0 noktasında maddenin üç hali de dengede bulunmaktadır.
 • Bu noktanın sıcaklığı 0,01C ,basıncı ise 4,58 mm Hg’dir.

 • Dış basınç arttıkça ,kaynama sıcaklığı artarken ,donma sıcaklığı azalır..
 • Çözeltilerin buhar basınçları ise , saf suyun buhar basıncından aynı sıcaklıktan daha düşüktür.
 •  Çünkü çözeltilerde ,moleküler arası uzaklıklar daha az olacağından,moleküler arası çekim kuvveti daha fazladır.
 • çözeltilerde çözünen madde miktarı arttıkça ,buhar basıncı azalır.

 

Çözeltilerin buhar basınçları aynı sıcaklıkta sudan düşük olacağından çözeltilerin üçlü diyaframı aşağıdaki gibi olur..

 

Çözeltilerin buhar basıncının suyun buhar basıncından ∆p kadar düşük olması :

 

1)     çözeltinin kaynama sıcaklığının (Tk), suyun kaynama sıcaklığından (100), ∆Tk kadar yüksek olmasına.

 

2))     çözeltinin donma sıcaklığının (Td) suyun donma sıcaklığından (0), ∆Td kadar düşük olmasına neden olur.

 

 

Çözeltinin donma noktası ise:    Td=0+∆Td

∆Td ve ∆Tk değerleri,

 • Çözücünün cinsine
 • çözünenin molal derişimine
 •  çözünenin iyon sayısına bağlıdır.
 • Çözünenin molalitesi ve iyon sayısı artıkça kaynama sıcaklığı artarken donma, sıcaklığı azalır.

başarılar dilerim

İlgili sorular

1 cevap
1 cevap
1 cevap
0 cevap
Fen Teknoloji kategorisinde tweety (25.7k puan) tarafından soruldu
0 cevap
Fen Teknoloji kategorisinde tweety (25.7k puan) tarafından soruldu
0 cevap
Fen Teknoloji kategorisinde tweety (25.7k puan) tarafından soruldu
2 cevap
Fen Teknoloji kategorisinde cinali (5.3k puan) tarafından soruldu
1 cevap
1 cevap
Fen Teknoloji kategorisinde serraden (26.5k puan) tarafından soruldu
1 cevap
Fen Teknoloji kategorisinde tweety (25.7k puan) tarafından soruldu
...