İngilizce kategorisinde (10.5k puan) tarafından soruldu

1 cevap

(10.5k puan) tarafından cevaplandı
 
En İyi Cevap

SAVING THE PLANET (Dünya’yı kurtarmak)

Air pollution- hava kirliliği

Battery- pil

City- şehir

Clean- temiz, temizlemek

Cut down trees- ağaçları kesmek

Cycle—bisiklet sürmek

Destroy- yok etmek

Electricity- elektrik

Environment- çevre

Environmentally friendly products- doğa dostu ürünler

Filter- filtre

Harm animals- hayvanlara zarar vermek

Healthier- daha sağlıklı

Moreover- ayrıca

Noise- gürültü

Noise pollution- gürültü kirliliği

Opinion- fikir

Plant- dikmek

Pour- dökmek

Prevent- önlemek

Private car- kişisel araç

Private- özel

Public transportation- toplu taşıma

Recycle batteries- pilleri geri dönüştürmek

Recycle- geri dönüşüm yapmak

Recycle our litter- çöplerimizi geri dönüştürmek

Recycle paper- kağıtları geri dönüştürmek

Reduce- azaltmak

Rubbish- çöp

Save energy- enerjiyi idareli kullanmak

Save- idareli kullanmak, kurtarmak

Sea- deniz

Should- bir şeyi yapmamız gerektiğinde bu kalıbı kullanırız.

Should not- bir şeyi yapmamamız gerektiğinde bunu kullanırız.

Solar energy- Güneş enerjisi

Throw- atmak

Throw rubbish around- etrafa çöp atmak

Town- kasaba

Turn off- kapatmak

Turn off the lights- ışıkları kapamak

Unplug- prizden çıkarmak

Unplug the TV- televizyonun fişini çıkarmak

Walk- yürümek

Waste water- suyu israf etmek

Wind energy- rüzgar enerjisi

İlgili sorular

1 cevap
1 cevap
1 cevap
1 cevap
...